Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

„Zapomenuté“ osobnosti z d?jin ?eskoslovenské kryptologie

05.04.2011
Karol Cigá?, významný slovenský kryptolog, jeho životní osudy a pracovní ?innost nám p?ipomíná RNDr. Jozef Krajcovic (díky!).
Napsal také tento ?lánek Dešifrovaný šifrova?, který je v?novaný jiné významné osobnosti - Vladimíru Krivossovi.
Zdroj: http://katkryptolog.blogspot.com/2011/04/nase-dve-zabudnute-osobnosti.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign