Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak lámat hesla a pro? byste to m?li d?lat

01.06.2005
Bezpe?nost Vaší sít? závisí v mnoha ohledech na používání hesel. Pokud jsou tato hesla v n?jakém smyslu slabá (v systému jsou uložena v zašifrované podob?) je jedinou cestou jak toto zjistit (provést vlastn? ur?itý audit hesel) je pokusit se je rozbít. Autor ?lánku doporu?uje v tomto sm?ru nap?. nástroj John the Ripper, který se t?eba velmi dob?e umí vypo?ádat se situacemi, kdy je používán hashovací algoritmus MD5.
Zdroj: http://insight.zdnet.co.uk/internet/security/0,39020457,39201076,00.htm
Autor: JP


<<- novější - US legislativa a spyware
Krádeže notebook? a ochrana dat v nich obsažených - starší ->>
Design: Webdesign