Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Návrh nové proudové šifry - Biham a Seberry

30.05.2005
Navrženo pro Ecrypt. Podle autor? (známých kryptolog?) se schéma opírá o využití nového kryptografického primitivu - tzv. Rolling Arrays. Je to pojem p?íbuzný rotorovým stroj?m (p?íkladem je známá Enigma) a registr?m se zp?tnou vazbou. Šifrovací algoritmus by m?l být 2.5 rychlejší než známý algoritmus RC4.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2005/155.ps.gz
Autor: JP


Design: Webdesign