Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Spole?nost Comodo: vydány byly falešné SSL certifikáty

24.03.2011
Jednáse o celkem 9 certifikát? k sedmi doménám (v?etn? nap?. pro Google.com, Yahoo.com a Skype.com). Došlo k tomu díky bezpe?nostní kompromitaci v p?idružené firm?. Útok p?išelz IP adresy v Íránu. Úto?ník dokázal získat jméno a heslo k registra?ní autorit?, která je umíst?na n?kde v jižní Evrop?. Comodo si je v?domo toho, že se jedná o vážný incident.

Doporu?ení Microsoftu ohledn? této události jsou na t?chto stránkách: Fraudulent Digital Certificates Could Allow Spoofing, Microsoft Advisory about fraudulent SSL Certificates (komentá?).

Viz také komentá?e:
Zdroj: http://threatpost.com/en_us/blogs/phony-web-certificates-issued-google-yahoo-skype-others-032311
Autor: JP


<<- novější - Publikované zranitelnosti pro systémy SCADA by m?ly být výstrahou pro vládu USA
Podrobnosti k možným problém?m se SecurID - starší ->>
Design: Webdesign