Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

NSA - National Security Agency - prochází dekádou silného nár?stu.

04.06.2004
NSA, americká egentura se sídlem ve Fort Meadow, v jejímž pracovním zam??ení je mj. problematika kryptografie, kryptoanalýzy, luštitelství kód?, odposlechy atd., zam?stnává p?ibližn? 40 000 pracovník?. Její ro?ní rozpo?et je zhruba 4 miliardy dolar?. V sou?asné dob? nadále rozši?uje svoji ?innost, podle autora ?lánku každý rok p?ibývá zhruba 500 pracovník?, buduje nové kapacity (nap?. knihovnu v Coloradu, která má být elektronickým ekvivalentem Kongresové knihovny). Rozši?uje se také množství "outsourcovaných" ?inností a celkové množství výdaj? NSA se za poslední ?ty?i roky zdvojnásobilo.
Zdroj: http://www.govexec.com/dailyfed/0604/060104g1.htm
Autor: JP


<<- novější - Statická hesla neposta?ují
Design: Webdesign