Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost sociálních sítí, 4 d?vody pro? si neplést Facebook a ješitnost

15.03.2011
Joan Goodchild vysv?tluje, jaká mohou ?íhat nebezpe?í, když budeme:
  • Uve?ej?ovat p?íliš mnoho obrázk?
  • Sdílet p?íliš mnoho informací
  • Mít p?íliš mnoho p?átel
  • P?íliš se chlubit
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/676819/social-networking-security-4-reasons-why-facebook-and-vanity-don-t-mix
Autor: JP


<<- novější - Nezabezpe?ené weby - statistiky a analýza situace
Podvody „clickjacking“ se ší?í ve Facebooku - starší ->>
Design: Webdesign