Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

WhiteHat Website Security Statistic Report

11.03.2011
Pro p?ístup ke zpráv? je nezbytná registrace. Její výsledky jsou komentovány v ?lánku Most sites are exposed to at least one vulnerability each day. Pr?m?rná stránka má v sob? vážnou zranitelnost dev?t m?síc? z dvanácti v roce. Nejobvyklejší zranitelností je XSS.
Zdroj: http://mktg.whitehatsec.com/forms/GatedFormShort?doc=WPstats_winter11_11th
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - TOR a Írán
US senáto?i zjiš?ují, jak mohlo dojít k úniku informací do WikiLeaks - starší ->>
Design: Webdesign