Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Webové aplikace, jejich zranitelnosti jsou novým zdrojem pro po?íta?ovou kriminalitu

24.02.2011
V záv?ru komentá?e shrnuje autor svá doporu?ení jejich uživatel?m (spot?ebitel?m) :
 • Due diligence in looking at the sites and making sure it´s not an immature site. (Not a guarantee that it´ll protect them but raises the bar.)
 • Don´t click on any ads or pop ups
 • Allow pop ups only for sites they are sure of
 • Update to the latest version of your browser
 • Google search to see if a site is generally safe
 • Ask the site master how they are securing their sites
 • Use a virtual credit card # which can expire right away
 • Go to credit card company sites to find out about the site you are shopping on
 • Run anti-spyware frequently
 • Use a cleaning software to delete cookies
 • Use a good anti-virus on your computer
Zdroj: http://www.crime-research.org/news/02.23.2011/3862/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - B?loruský hacker, kterého do USA vydala ?R, stojí p?ed americkými soudy
Odposlechy na internetu a americká legislativa - starší ->>
Design: Webdesign