Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Anonymous se vyjad?uje k historii okolo hacku HBGary

18.02.2011
Peter Bright popisuje celý pr?b?h na základ? rozhovoru s n?kterými ?leny skupiny Anonymous. ?lánek je zajímavý i z technického hlediska (HBGary je bezpe?nostní firma). Autor kon?í slovy: Dokonce bezpe?nostní odborníci neusp?jí, co teprve my ostatní?

K tématu se váže také komentá? - Anonymous security firm hack used every trick in book a ?adu dalších odkaz? p?ináší ?lánek More background on the US security firm break-in.
Zdroj: http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/02/anonymous-speaks-the-inside-story-of-the-hbgary-hack.ars/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - ?ína popírá svoji ú?ast na hacknutí stránek kanadské vlády
Design: Webdesign