Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ukradené e-maily firmy HBGary jsou pokladem, zdrojem pro sociální inženýrství

16.02.2011
Množství obsažených informací, v?etn? kontakt? na americké zpravodajské služby, letectvo a r?zné vládní ?initele, to vše se m?že stát v rukou šikovného sociálního inženýra nebezpe?nou zbraní. Dot?ené organizace by m?ly velice pe?liv? trénovat postižené zam?stnance, ?init je odolnými proti takovýmto trik?m.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=10606
Autor: JP


<<- novější - Top 10 botnet? roku 2010
Esej Bruce Schneiera : Societal Security (spole?enská bezpe?nost) - starší ->>
Design: Webdesign