Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pokud ztratíte iPhone, p?ijdete i o uložená hesla

10.02.2011
N?me?tí odborníci Jens Heider a Matthias Boll ukázali, že hesla lze z mobilu získat i p?esto, že jsou chrán?na (passcode).
Podrobnosti jsou obsaženy v studii Lost iPhone? Lost Passwords! Practical Consideration of iOS Device Encryption Security.
O ?asové náro?nosti tohoto útoku se hovo?í v ?lánku IPhone attack reveals passwords in six minutes.
Zdroj: http://www.h-online.com/security/news/item/Lost-iPhone-lost-passwords-1186579.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Internet Kill Switch - je v USA v?bec technicky možný?
?ínští hacke?i infitrovali p?t energetických spole?ností - starší ->>
Design: Webdesign