Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Výzva k rozlušt?ní textu zašifrovaného Enigmou

16.05.2005

Odb?ratelé e-zinu Crypto-World nalezli ve v?erejším ?ísle 5/2005 ?lánek s lákavým nadpisem Výzva k rozlušt?ní textu zašifrovaného Enigmou.

V ?lánku se píše o tom, jak radioamatérská stanice GB2HQ odvysílala minulý víkend zprávu zašifrovanou pomocí Enigmy. Zájemci pak mají záznam zachyceného vysílání k dispozici zde : nedele_30m.wav

P?epsaný text radiogramu:
QRX QTC QTC = SPECIAL ENIGMA STN = NW QTC =
CQ CQ CQ DE GB2HQ GB2HQ GB2HQ = ENIGMA MESSAGE =
1200 20 NUP AYT =
ZCSIU ECZCD YOEFX NGRDP = RPT =
ZCSIU ECZCD YOEFX NGRDP +

V záv?ru ?lánku byla uvedena výzva o pomoc s vylušt?ním obsahu odvysílané zprávy.
Tato výzva je již neaktuální!

Lušt?ní se totiž zm?nilo na schopnost text dešifrovat. Na stránce http://www.princ7.demon.co.uk/method.htm byl zve?ejn?no konkrétní nastavení Enigmy - tj. p?íslušný klí? k dešifrování zašifrované zprávy.

Nyní tedy sta?í vzít vhodný simulátor, nastavit klí?e podle výše uvedeného dokumentu a dostanete obsah odvysílané zprávy.

Pro ty, kte?í jsou sice zv?daví co text obsahuje, ale necht?jí se vydat cestou samostaného dešifrování, uvedu otev?ený text zde (ale až od 3.?ervence 2005, abychom stanici GB2HQ nekazili sout?ž ... )

Zdroj: http://crypto-world.info/casop7/nedele_30m.wav
Autor: PV


<<- novější - Sofistikovan?jší phishing
Nová verze antiviru Nod32 nabízí detekci spyware - starší ->>
Design: Webdesign