Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sociální inženýrství : t?i p?íklady ?lov??ího hackingu

10.02.2011
Známá komentátorka Joan Goodchild v ?lánku uvádí následující p?íb?hy (pochází od Chrise Hadnagy):
  • P?íliš si v??ící CEO (chrání svá tajemství svým životem) si nechal zaslat pdf, které otev?el a ... už to bylo
  • Klient obávající se o bezpe?nost svého systému na prodej lístk?, jeho zam?stnanci povolili otev?ít Hadnagymu p?ílohu mailu na firemním po?íta?i ... a to sta?ilo
  • T?etí p?íklad dokumentuje použití sociálního inženýrství pro obranné ú?ely (p?ed hackerem)
Viz také vý?atek z knihy Chrise Hadnagyho - Human hacking: How social engineers manipulate victims´ frame of reference .
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2011/020911-social-engineering-3-examples-of.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Rozsáhlá mapující studie : P?t let datových pr?nik?
Zpráva Cisco 4Q10 Global Threat Report - starší ->>
Design: Webdesign