Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Uživatelé Facebooku a Google mají obavy o své soukromí

10.02.2011
Juan Carlos Perez komentuje výsledky p?ehledu, který p?ipravily Gallup Poll a USA Today. Jsou zde uvedena n?která ?ísla, nap?íklad 70 procent uživatel? Facebooku (Google - 52 procent) se n?jak ?i velmi obávají o své soukromí. Tyto obavy však nevedou k tomu, aby uživatelé p?estali tyto služby používat.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9208886/Report_Privacy_worries_many_Facebook_Google_users?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Pr?vodce útokem SQL injection (video)
Neuv??itelná chyba (?) - zam?stnanec Sony zve?ejnil PS3 klí? na svém mikroblogu - starší ->>
Design: Webdesign