Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled 2011 CyberSecurity Watch Survey

04.02.2011
Dokument p?ipravil CSO Magazine (sponzor Deloitte). Na jeho p?íprav? se podílelo více než 600 respondent?. Organizace k tomu, aby z?staly chrán?né pot?ebují zkušen?jší bezpe?nostní profesionály, útoky zevnit? zp?sobují nyní v?tší škody -tojsou jen n?které ze záv?r? zprávy. Samotný dokument (v kompletní podob?) si lze vyžádat na e-mailové adrese uvedené v ?lánku. Viz také komentá? Billa Brennera - Report: Insider attacks costly, but there's a silver lining .
Zdroj: http://www.marketwire.com/press-release/2011-CyberSecurity-Watch-Survey-Organizations-Need-More-Skilled-Cyber-Professionals-1387863.htm
Autor: JP


<<- novější - Skupina Anonymous po Tunisku a Egyptu úto?í nyní na vládní stránky v Jemenu
P?ipomínka, v?nujte se bezpe?nosti svého bezdrátu - starší ->>
Design: Webdesign