Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

RSA Challenge (old) - Bylo faktorizováno ?íslo v délce 200 dekadických znak?!!

11.05.2005
To je - p?epo?teno na bity - ?íslo v délce 647 bit?. Bohužel firma RSA v roce 2003 p?eformulovala "sout?žní ?ísla". Toto faktorizované ?íslo pochází z období p?ed touto zm?nou a není tedy jasné, zda n?me?tí výzkumníci získají cenu (ze starého seznamu). Každopádn? je to velký výsledek a zcela jist? ovlivní perspektivní odhady bezpe?nosti RSA. V sou?asném seznamu je ?íslo RSA-640, které je o 7 bit? kratší (!).

N?které podrobnosti
Zdroj: http://news.com.com/2061-10789_3-5702146.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Victor Shoup - A Computational Introduction to Number Theory and Algebra - starší ->>
Design: Webdesign