Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

E-zin Crypto-World 12/2010 uvoln?n k volnému stažení!

14.01.2011
E-zin Crypto-World 12/2010 si mohou od dnešního dne stáhnout i neregistrovaní ?tená?i.

Crypto-World 12/2010
----------------------
A. Finále SHA-3 - p?ekvapení a zklamání (V. Klíma) 2 - 3
B. Finále SHA-3 – jak to vidím já (P.Vondruška) 4
C. Novela rozhodnutí Komise 2009/767/ES 5 – 10
D. Šifra mistra Leonarda :-) 11 - 12
E. O ?em jsme psali v prosinci 1999-2009 13 - 15
F. Záv?re?né informace 16


Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Stále je možné také objedat CD, které obsahuje všechna dosud vyšlá ?ísla od roku 1999 a to v?etn? všech p?íloh a SW, který byl speciáln? vytvo?en v rámci po?ádaných sout?ží v lušt?ní v letech 2000-2010 a úplné doprovodné p?íb?hy t?chto sout?ží a dále aktuální kompletní databázi novinek (NEWS, více jak 14000 komentovaných odkaz?)
Obsah CD je každý m?síc aktualizován. Více informací v?etn? objednávky http://crypto-world.info/cd-objednavka/

Akademie CZ.NIC
Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI)
-------------------------------------------------
http://www.nic.cz/akademie/course/15/detail/
Termín: 26.- 27.1.2011 09:00–17:00
Garant: Pavel Vondruška
Pozor – zájemci z ?ad registrovaných odb?ratel? e-zinu Crypto-World mají možnost získat 50% slevu.
Na vyžádání obratem zašleme slevový kód, který lze p?i registraci využít.
Napište si o n?j na adresu ze které jsou zasílány údaje ke stažení e-zinu.
Do p?edm?tu e-mailu napište slovo : SLEVA
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign