Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ameri?ané se v Twitteru pídili po osobních datech zakladatele WikiLeaks

08.01.2011
Americké ú?ady cht?ly získat od internetové sít? Twitter osobní údaje zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange a také zprávy, které prost?ednictvím Twitteru p?ijal nebo odeslal. Zajímaly se i o soukromí dalších lidí spojených s Wikileaks. Viz také - Feds subpoena Twitter for info on WikiLeaks backer a DOJ Subpoenas Twitter for Information on Users Connected to WikiLeaks.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/americane-se-v-twitteru-pidili-po-osobnich-datech-zakladatele-wikileaks-1ae-/zahranicni.asp?c=A110108_194443_zahranicni_stf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 01/2011
USA varují aktéry depeší z WikiLeaks, n?kte?í z nich se už museli p?est?hovat - starší ->>
Design: Webdesign