Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Volná místa - MANAŽER útvaru Bezbe?nost IT

02.05.2005

?SOB hledá pro úst?edí v Praze manažera útvaru Bezbe?nosti IT


Co bude Vaší st?žejní náplní?
- vedení týmu pracovníku IT bezpe?nosti
- definování ICT strategie v oblasti bezpe?nosti, bezpe?nostní politiky a zásad
- tvorba koncepce architektury ICT systém? z hlediska bezpe?nosti
- ú?ast na projektech v roli projektového manažera
- podílení se na tvorb? vnit?ních p?edpis? v oblasti bezpe?nosti
- výkon odborné, konzulta?ní a poradenské ?innosti v??i útvar?m a klient?m banky
- aplikace nových poznatk?, metod a technologí do systému bezpe?nosti ICT

Jaké musíte spl?ovat kvalifika?ní p?edpoklady?
- vysokoškolské vzd?lání
- odborná praxe v IT min. 5 let
- znalost HW, SW a fungování datové sít? (protokoly, aktivní a pasivní prvky)
- zkušenosti s IT bezpe?ností (vedení týmu výhodou)
- velmi dobrá znalost anglického jazyka

Co od Vás ješt? o?ekáváme?
- organiza?ní, komunika?ní a vyjednávací dovednosti
- analytické schopnosti a dobrý písemný projev
- manažerské dovednosti – ?ízení týmu pracovník?
- proaktivitu, otev?enost, nadšení pro v?c

A co na oplátku nabízí ?SOB Vám?
- významnou pozici a zajímavou práci v prestižní mezinárodní
spole?nosti
- možnost odborného r?stu a vzd?lávání
- platové ohodnocení odpovídající pracovnímu výkonu a nasazení
- zajímavé zam?stnanecké výhody

Od kdy m?žete po?ítat s eventuálním nástupem?
- dle dohody

UZÁV?RKA P?IHLÁŠEK: do 8. 5. 2005
Zdroj: http://www.jobs.cz/www/firmy.nsf/obory/5EEA09533A697B20C1256FF10057D3BF?OpenDocument
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšlo RFC 4046 (Multicast Security - MSEC - Group Key Management Architecture)
Using Diamonds to Create Unhackable Code - starší ->>
Design: Webdesign