Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Soukromé firmy jsou na tom s ochranou dat h??e než ve?ejný sektor

09.11.2010
Analýza, kterou provedl Information Commissioner´s Office (ICO), konstauje, že v soukromím sektoru se k ochran? dat hlásí mén? než 50 procent firem, zatímco ve ve?ejném sektoru je to více než 60 procent organizací. V ?lánku není zmínka, kde byla tato analýza provád?na, p?edpokládám však, že to bylo ve Velké Británii.
Zdroj: http://www.scmagazineuk.com/public-sector-companies-embrace-data-protection-better-than-those-in-the-private-sector-according-to-ico-survey/article/190228/
Autor: JP


<<- novější - Top 10 zranitelností uvnit? sít?
USA - váno?ní online nákupy jsou letos v?tším rizikem než tomu bylo loni - starší ->>
Design: Webdesign