Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rozší?ení Firefoxu detekuje Firesheep

09.11.2010
Nese ozna?ení Blacksheep, jako bezplatný SW ho zve?ejnila spole?nost ZScaler. Varuje uživatele v místní síti, pokud n?kdo chce použít Firesheep (ke krádeži nešifrovaných cookies pro p?ístup na stránky ú?t?).

Podrobnosti k Firesheepu a jeho funk?nostem najdete na stránce Hacking made easy: Protecting yourself from the Firesheep extension .
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/11/08/firesheep_detection_tool/
Autor: JP


<<- novější - Moldávie - uv?zn?ni další pen?žní souma?i z gangu, který používal ZeuS
Protesty bezpe?nostních firem proti plán?m Microsoftu - starší ->>
Design: Webdesign