Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak se vypo?ádat s kybernetickým útokem?

01.11.2010
John Naughton : online hrozby nejsou nyní již jen problémem jednotlivce, ale mohou být stejn? nebezpe?né jako nukleární útok. Jen obranné (odstrašující - deterrence) prost?edky nesta?í ...
Zdroj: http://www.guardian.co.uk/technology/2010/oct/31/cyber-attack-networker-military
Autor: JP


<<- novější - Komentá? ke zpráv? Symantecu - October 2010 MessageLabs Intelligence Report
Datové schránky: první výro?í po 16 m?sících - starší ->>
Design: Webdesign