Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bredolab stále ješt? žije

29.10.2010
Podle této informace z?stávají „naživu“ ješt? dv? povelová centra, jedno v Kazachstánu a jedno v Rusku. Viz také - Bredolab - "It´s not the size of the dog in the fight.. .

Informacím z probíhajícího vyšet?ování se v?nuje ?lánek Russian-Armenian botnet suspect raked in €100,000 a month.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/10/29/bredolab_botnet_death_throes/
Autor: JP


<<- novější - Nová firma chce zajistit firmám takové p?ipojení, p?i n?mž se vyhnou botnet?m a infikovaným po?íta??m
Holandsko je populární zemí ve vztahu k po?íta?ové kriminalit? - starší ->>
Design: Webdesign