Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hrozby kybernetické války a strategie vlád

29.10.2010
Proti hrozbám, které vyplývají z nebezpe?í kybernetické války se nelze bránit tradi?ními bezpe?nostními prost?edky (všechno nebo nic). ?lánek je P.R., ale nabízí n?které obecn? platné úvahy.
Zdroj: http://www.cio.com/documents/whitepapers/Tripwire_Cyberwar_Threats_white_paper[1].pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak hacknout stránky Sarah Palinové na Facebooku
Adobe Flash Player, Adobe Reader a Acrobat - jaká je situace se sou?asnými bezpe?nostními problémy - starší ->>
Design: Webdesign