Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tšina Ameri?an? podporuje to, aby USA m?ly možnost shodit celý internet (tzv. kill switch)

28.10.2010
?lánek komentuje výsledky p?ehledu Unisys Security Index. P?ehled shromáždil názory spot?ebitel? (dotázáno bylo více než 1000 Ameri?an?) ve ?ty?ech oblastech bezpe?nosti - finan?ní, národní, internetová a osobní bezpe?nost.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=10056
Autor: JP


<<- novější - Phisherský ?erv na Facebooku láká na video
Harmonizace postup? EU a USA ve vztahu k soukromí dat - starší ->>
Design: Webdesign