Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?asopis The New Yorker nedostate?n? chrání své placené stránky

27.10.2010
P?itom zde lze získat p?ístup k nejstarším ?ísl?m tohoto magazínu (až k roku 1925). V pokra?ování tohoto ?lánku The New Yorker has a Paywall Problem, Part 2 jeho autor poukazuje na skute?nost, že za problémem stojí firma Realview, která je autorem SW a problém se týká i dalších stránek, kde je SW této firmy používán.
Zdroj: http://floodmagazine.com/2010/10/19/the-new-yorker-or-how-not-to-set-up-a-paywall-part-1/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Podez?elý z provozování botnetu Bredolab zat?en v Arménii
Ma?káním posloupnosti tla?ítek lze obejít zabezpe?ení iPhone - starší ->>
Design: Webdesign