Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

FBI varuje malé a st?ední podniky p?ed podvodnými p?evody z jejich ú?t?

22.10.2010
Varování New E-scams and Warning komentuje Tim Wilson. Podvodníci hledají cesty, jak prost?ednictvím zam?stnanc? firem (?asto t?ch na významn? jších pozicích) rozší?it ve firm? malware a tak kompromitovat citlivé finan?ní údaje. Kompletní zpráva FBI je zde - Fraud Advisory for Businesses: Corporate Account Take Over.
Zdroj: http://www.darkreading.com/smb-security/security/perimeter/showArticle.jhtml?articleID=227900529
Autor: JP


<<- novější - Wikileaks - jaké další kroky vlastn? chystá?
Boj proti DDoS úto?ník?m ze skupiny Anonymizer není bez rizik - starší ->>
Design: Webdesign