Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zajist?te fyzickou bezpe?nost svých linuxových systém?

20.10.2010
Kevin Beaver formuluje základní zásady, kterými je t?eba se ?ídit.
Zdroj: http://searchenterpriselinux.techtarget.com/tip/Physical-security-threats-to-your-Linux-systems?
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zeus : p?ichází verze 2.1 - jaké obsahuje novinky
Stuxnet pod mikroskopem - starší ->>
Design: Webdesign