Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?t doporu?ení pro ochranu p?ed útoky spamem

16.10.2010
Cloudmark :
  1. Dávejte pozor na spam v sociálních sítích
  2. Uv?domte si, jak je t?eba správn? odpov?d?t
  3. Neklikejte na odkazy v e-mailech, kterým ned?v??ujte
  4. Aktualizujte opera?ní systém a bezpe?nostní SW svého po?íta?e
  5. Nainstalujte si jednoú?elovou antispamovou aplikaci
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=9996
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 41/2010
Útok na šifrování disku pomocí TrueCrypt - starší ->>
Design: Webdesign