Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled : Hacke?i intenzivn? úto?í na podniky st?ední velikosti

14.10.2010
Studie The Security Paradox spole?nosti McAfee upozor?uje na to, že p?es tento fakt, st?edn? veliké spole?nosti zmrazily sv?j bezpe?nostní rozpo?et. V?tšina útok? tohoto typu vedla ke ztrát? dat, obvykle jsou to soukromé informace zákazník?, zam?stnanc? a partner?.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Hackers-Increasingly-Targeting-MidSized-Organizations-Survey-865808/?kc=rss
Autor: JP


<<- novější - Schneier : FBI a sledování
Microsoft vydává svoji v historii dosud nejv?tší bezpe?nostní záplatu - starší ->>
Design: Webdesign