Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jsou vaše aplikace špiony, kte?í vás sledují ?

30.09.2010
?lánek vysv?tluje užite?nost aplikace TantDroid, je tedy v tomto smyslu P.R., na druhou stranu se dotýká problém?, které by m?ly každého zajímat.

Viz také komentá? jehož autorkou je Ellen Messmer - What´s that Android app doing with my data?.
Zdroj: http://www.futurity.org/science-technology/are-your-apps-spying-on-you/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - V?dci z MIT p?ipravují nový systém pro obnovu po pr?niku do sít?
Stáhn?te si volné ?íjnové ?íslo ?asopisu Hakin9 - starší ->>
Design: Webdesign