Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Soutež 2010 , Nápov?da ?.3

26.09.2010
Vážení sout?žící, práv? byly zve?ejn?ny další úlohy letošní sout?že v lušt?ní.
Doprovodné p?íb?hy k t?mto úlohám, které jsou nejen nápov?dou, ale sou?asn? rozši?ují základní letošní p?íb?h: Giacomo Casanova - Tajnosti mého života (Secrets de ma vie), najdete na stránce Sout?že v sekci P?íb?h

Nápov?da
---------
Úloha.?.6: (4)
Úloha.?.7: Jméno kade?níka
Úloha.?.8: (-2)

Kódy pro registraci do podzimní sout?že v lušt?ní byly rozeslány odb?ratel?m e-zinu Crypto-World 18.9.2010,

Registrace k odb?ru e-zinu Crypto-World (ISSN 1801-2140) je zdarma ...
Do sout?že se lze p?ihlásit b?hem celého jejího pr?b?hu.
Zdroj: http://crypto-world.info/souteze.php
Autor: PV


Design: Webdesign