Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

T?i cesty pro prevenci rizik spojených s využíváním USB za?ízení ve vašem podniku

23.09.2010
Užite?ný p?ehled problém?, které s problematikou USB souvisí. Doporu?ení jsou následující :
  • Šifrujte data na za?ízeních
  • M?jte zavedeny a používány p?íslušné politiky
  • Chra?te se p?ed ší?ením malware prost?ednicvím p?enosných za?ízení (ozna?te za?ízen, která mohou být v podniku používána)
Zdroj: http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0002582_Three_Ways_to_Prevent_USB_Insecurity_in_your_Enterprise.pdf
Autor: JP


<<- novější - Jak vylepšit podnikovou politiku pro bezpe?nost databází
Draft IETF : Transport Layer Security (TLS) Extensions: Extension Definitions - starší ->>
Design: Webdesign