Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost bezdrátových sítí 802.11

08.04.2005

660.KOLOKVIUM TEORIE OBVOD?, SYSTÉM? A SIGNÁL?
po?ádané odd?lením ?íslicového zpracování signál? ÚRE AV ?R
ve st?edu 13. dubna 2005 ve 13.30 hodin
v klubovn? Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ?R
Chaberská 57, 182 51 Praha 8 – Kobylisy

Ing. Miroslav Ježek, (ÚRE AV ?R)
Bezpe?nost bezdrátových sítí 802.11

P?ednáška se ve svém úvodu zabývá charakteristikou radiových sítí 802.11, probírá zabezpe?ení typu WEP a WPA, slabiny inicia?ního vektoru a možnosti odhalení šifrovacích klí?? reáln? použitelnými prost?edky a postupy. V další ?ásti probírá software ke sledování sítí, konstrukce map pokrytí, detektory narušení sítí, význam MAC adresy pro eliminaci p?ístupu do sítí a n?kolik praktických prost?edk? k její zm?n?. Každý bod je ilustrován reáln? použitelným softwarem a postupem a ústí do praktických doporu?ení bezpe?nostního nastavení klientské stanice v prost?edí Windows, zvlášt? s ohledem na spojení typu peer-to-peer.

Zdroj: http://www.ure.cas.cz/kolokvia/
Autor: PV


<<- novější - Fake Microsoft security updates circulate
Útoky DNS (pharming) - rostoucí nebezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign