Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

USB token: pamatuje si hesla a šifruje. Útok zabere dv? a p?l minuty

13.09.2010
Lukáš Tomek na Lup?: Nemáte-li sloní pam?? na hesla, jsou vždy dv? základní možnosti. První je mít všechna hesla stejná, což je cesta sice lákavá, ale z hlediska bezpe?nosti smrtící. Druhou je používat n?jaké za?ízení, které si veškerá hesla zapamatuje a p?ípadn? i vyplní za vás. Nejpohodln?jší jsou bezesporu USB tokeny, dongly nebo chcete-li, klí?enky. Jak fungují? A jsou bezpe?né?

(podle studie - Attacks on and Countermeasures for USB Hardware Token Devices)
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/usb-token-pamatuje-si-hesla-sifruje-neni-bezpecny/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Teprve nyní zjišt?no: databáze obsahující údaje k 250 000 ú?astník?m fotbalového MS v roce 2006 byla hacknuta
Stránky náborující soumary pro p?evod pen?z se stávají promyšlen?jšími - starší ->>
Design: Webdesign