Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nejv?tší podvody na internetu (Top scams)

02.09.2010
P?ehled p?ipravila Pandalabs:
 • Nigerijské podvody
 • Loterie
 • Dívenky (hlavn? z Ruska)
 • Nabídky zam?stnání
 • Facebook / Hotmail
 • Kompenzace
 • Jakoby chybou
V záv?ru ?lánku je pak uvedeno n?kolik doporu?ení - jak se nestát p?ípadnou ob?tí takovýchto podvod?.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=9808
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zá?í - m?síc okamžitého publikování exploit? k zranitelnostem nulového dne
Vyšlo nové ?íslo (In)Secure Magazine (Issue 27 - September 2010) - starší ->>
Design: Webdesign