Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nové elektronické ob?anské pr?kazy: budou p?ínosem, nebo no?ní m?rou?

31.08.2010
Ji?í Peterka na Lup?: Zatímco ve sv?t? se prosazují osobní pr?kazy s elektronickými ?ipy, do kterých se p?idávají další údaje a aplikace, u nás se chystáme vydat p?esn? opa?ným sm?rem, odebíráním údaj? a jejich p?esouváním do centralizovaného základního registru. Kdo pak bude pot?ebovat t?eba údaj o bydlišti, získá ho jen v datové zpráv? do své datové schránky. Co to obnáší?
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/nove-elektronicke-obcanske-prukazy/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Školáci jsou ohroženi kyberšikanou, informace jsou d?ležité i pro rodi?e
Pozor na r?zná podvodná šet?ení, jejich skute?ným cílem je vytáhnout z vás citlivá osobní data - starší ->>
Design: Webdesign