Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

QuickTime (Apple) - nalezená zadní vrátka jsou vážným nebezpe?ím

31.08.2010
Chyba nevnikla špatným programováním, ale kdosi z vývojá?? v programu ponechal možnost využít jistý parametr (_Marshaled_pUnk), zapomn?l na n?j? Nyní (po 9 letech !) ho objevil Ruben Santamarta z špan?lské bezpe?nostní firmy Wintercore a zjistil, že tuto skute?nost lze využít k získání plné kontroly nad PC (v?etn? t?ch s Windows 7).

Viz také - Old Apple QuickTime code puts IE users in harm´s way.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/08/30/apple_quicktime_critical_vuln/
Autor: JP


<<- novější - Trendy zranitelností, jak se s nimi vypo?ádávají firmy?
AVG vydalo seznam nejvíce nebezpe?ných zemí pro internetové surfa?e - starší ->>
Design: Webdesign