Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Strategie pro monitorování interních hrozeb

20.08.2010
Krátká p?íru?ka, která je sou?ástí širšího cyklu - Security Schools: Intrusion Defense School : Practical strategies to mitigate insider threats . Je zde poukázáno na n?kolik klí?ových akcí pro monitoring a detekci potenciálního interního útoku, které by m?ly být sou?ástí praxe v organizaci.
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid14_gci1517765_tax316698,00.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Tshark, voln? dostupný analyzér sí?ových protokol? a provozu sít?
Da?, kterou platíme strachu - starší ->>
Design: Webdesign