Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nová norma pro práci s platebními kartami bude vydána v zá?í

13.08.2010
Jedná se o Payment Card Industry Data Security Standard 2.0. Oproti p?edešlé verzi 1.2 by snad nem?la obsahovat veliké zm?ny, bude ale podrobn?ji objas?ovat požadavky normy vztahující se k podnikové bezpe?nosti.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9180603/Revisions_to_credit_card_security_standard_on_the_way?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Ignorujte p?íru?ky EU k ochran? soukromí a bezpe?nosti - na vlastní riziko
Zve?ejn?n byl „nebezpe?ný“ exploit pro iPhone - starší ->>
Design: Webdesign