Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malware a kradené digitální certifikáty

10.08.2010
Varianta trojana Zeus používá digitální certifikát, který pat?í k produktu ZbotKiller spole?nosti KasperskyLab. Ale p?íslušný soukromý klí? nebyl ukraden, k malware je p?ipojen podpis jiného souboru. U ?erva Stuxnet byla situace jiná, zde podpisy byly skute?n? validní.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Malware-Stealing-Digital-Certificates-Raises-Security-Concerns-448564/?kc=rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak stará tiskárna m?že prozradit vaše nejintimn?jší tajemství
Problém P= NP? vy?ešen ? - starší ->>
Design: Webdesign