Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Na torentu byly zve?ejn?no stránky sto milión? uživatel? Facebooku

29.07.2010
Nejsou to stránky, které jsou chrán?ny (utajovány), každý k nim má na Facebooku p?ístup. Je však otázkou, zda shromážd?ní takového množství dat na jednom míst? nem?že sloužit k metodám, které využívají prost?edky pro vyt?žování dat (data mining).

Relativn? solidní ?eský komentá? - Facebooková aféra aneb hloupost ?eských médií.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=9652
Autor: JP


<<- novější - Tém?? 3/4 ú?t? Twitteru (ze 100 milión?) nejsou používány anebo odkazují na stránky s malware
Zástupce amerického ministerstva národní bezpe?nosti to na konferenci Black Hat nem?l lehké - starší ->>
Design: Webdesign