Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K zranitelnostem bankomat? na konferenci Black Hat

29.07.2010
Barnaby Jack (IOActive) demonstroval sv?j útok na dvou bankomatech (nezáplatovaných) dvou nejv?tších výrobc? bankomat?. Jím použitý SW využil (internetové ?i telefonní) spojení pro dálkovou správu bankomatu. Instalovaný rootkit mu umožnil získat administrátorské heslo a PINy k ú?t?m a p?inutit bankomat vydat proud dolarových ú?t?. Barnaby m?l podobné vystoupení p?ipravené již p?ed rokem, nakonec od n?ho ustoupil z toho d?vodu, že tehdy nebyly p?ipraveny záplaty.

Viz také komentá? - Update: ATM hack gives cash on demand.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/07/28/atm_hacking_demo/
Autor: JP


<<- novější - Black Hat - k odposlech?m mobil?
iPhone a iPad v podnik? - p?t bezpe?nostních pohled? - starší ->>
Design: Webdesign