Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Co je k vid?ní na konferencích Black hat a Defcon?

28.07.2010
Robert McMillan se pokusil vybrat to nejd?ležit?jší.

Žhavému tématu - odpov?dné rozkrývání zranitelností - se diskuze ur?it? v?novat budou také - Bug reporting could be a hot topic at Black Hat (Gregg Keizer).

Viz také informaci - Mobile threats, SSL weaknesses, Web application bugs at Black Hat 2010.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9179719/What_to_watch_at_Black_Hat_and_Defcon?taxonomyId=17
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Black Hat - v budoucnu nebudou informace o kontroverzních vystoupeních zve?ej?ovány
Podle spole?nosti Cisco hacke?i vyhrávají - starší ->>
Design: Webdesign