Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Redakce iDNES.cz našla ztracený mobil Martina Bursíka. Byl plný d?v?rných dat

13.07.2010
Redakce iDNES.cz se dostala k mobilnímu telefonu, který kdysi pat?il bývalému p?edsedovi Strany zelených Martinu Bursíkovi. P?ístroj zakoupila v bazaru a minulý týden ho p?vodnímu majiteli vrátila. Byl plný d?v?rných dat a cenných kontakt?. Poznámka (JP): Stále se upozor?uje na to jak, je d?ležité zabezpe?it HW (pevné disky, flash disky, ostatní pam??ová za?ízení v?etn? t?ch co jsou uvnit? mobil?) z hlediska d?kladného výmazu uložených dat. P?íklady kompromitace v?tšinou pochází z ciziny (pevné disky na eBay), tady je bohužel jeden konkrétní p?íklad z naší domoviny.
Zdroj: http://mobil.idnes.cz/redakce-idnes-cz-nasla-ztraceny-mobil-martina-bursika-byl-plny-duvernych-dat-1s0-/mob_tech.asp?c=A100505_174423_mob_tech_hro
Autor: JP


<<- novější - Pro? v?bec existuje ?erv Conficker?
Co byste každý den m?li ud?lat pro svoji bezpe?nost (checklist) - starší ->>
Design: Webdesign