Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malware v mobilech se Symbian Series 60 vytvá?í botnet

09.07.2010
Podle bezpe?nostní firmy NetQin tento botnet d?lá dv? v?ci:
  • posílá zprávy všem kontakt?m v adresá?i
  • anebo posílá zprávy na náhodná telefonní ?ísla
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/07/08/symbian_malware/
Autor: JP


<<- novější - EU - zabezpe?ení kritických infrastruktur bude muset být v?nována v?tší pozornost
BruCON, tato bezpe?nostní konference prob?hne v zá?í v Bruselu - starší ->>
Design: Webdesign