Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Esej Bruce Schneiera: Jak je to tedy s tou kybernetickou válkou, jsou tyto hrozby p?ece?ovány?

08.07.2010
Boj v americké vlád? se týká mj. stupn? kontroly civilních sítí. Je okolo toho ?ada diskuzí a pojem kybernetická válka se zde sklo?uje v široké ?ad? souvislostí. Problém je v tom, že samotný pojem kybernetická válka je chápán r?zn?. V širokém smyslu ano, zachycuje mnoho dnešních problém?. V úzkém slova smyslu, kdy by se m?lo jednat o problémy, které svým charakterem jsou srovnatelné s vále?nými je však situace jiná. Sm?šováním obou význam? však vede k nedorozum?ním.
Zdroj: http://www.schneier.com/blog/archives/2010/07/the_threat_of_c.html
Autor: JP


<<- novější - NSA spouští program Perfect Citizen, který je zam??en na ochranu specifických soukromých firem a vládních agentur
Podvod ze strany tzv. „technické podpory“, který se neda?í zastavit - starší ->>
Design: Webdesign