Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tšina kybernetických útok? je cílena na USA

06.07.2010
Spole?nost SecureWorks zve?ejnila výsledky svých analýz na základ? informací od svých zákazník?. V ?lánku je v tabulce uvedeno n?kolik ?ísel vztahujících se k 16 zemím.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=9525
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - XSSer - nástroj pro automatické penetra?ní testování XSS útok?
UK: podvody ve ve?ejném sektoru rostou s redukcemi v rozpo?tech - starší ->>
Design: Webdesign