Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nejlepší postupy pro ochranu p?ed ztrátou podnikových dat (doporu?ení spole?nosti RSA)

02.07.2010
Linda Musthaler na základ? materiálu 6 Best Practices for Preventing Enterprise Data Loss zformulovala následující doporu?ení:
  • Porozum?jte tomu, která data jsou nejvíce citlivá ve vztahu k vašemu podnikání
  • Musíte v?d?t, kde vaše nejvíce citlivá data jsou umíst?na
  • Porozum?jte podstat? a p?vodu vašich rizik
  • Zvolte vhodné kontroly, které vychází z politik, rizik a míst, kde máte umíst?na citlivá data
  • Spravujte svoji bezpe?nost centralizovan?
  • Provád?jte pravidelné audity bezpe?nosti s cílem ji vylepšovat
Zdroj: http://www.networkworld.com/newsletters/techexec/2010/070510bestpractices.html?hpg1=bn
Autor: JP


<<- novější - Patnáctka phisherských útok? spojených s mistrovstvím sv?ta ve fotbale
Jaká je online kriminalita dneška ? - starší ->>
Design: Webdesign