Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tší mobilita - v?tší rizika

01.07.2010
Kathleen Else (monažer mobilních aplikací) popisuje hlavní momenty problému a dává n?kolik doporu?ení:
  • Zabezpe?te VPN (nespoléhejte se na p?edinstalovanou)
  • Zabezpe?te mobilní za?ízení
  • Používejte ochranu heslem a šifrování
  • P?ipravte a prosazujte bezpe?nostní politiky pro vzdálená za?ízení
  • Citlivá data zabezpe?te
  • Opatrn? s e-mailem
Zdroj: http://www.networkworld.com/columnists/2010/063010-mobility-risk.html?hpg1=bn
Autor: JP


<<- novější - Ponemon Institute: pokro?ilé hrozby jsou rostoucím nebezpe?ím pro IT bezpe?nost
Po oznámené HCP zranitelnosti Windows se objevilo množství útok?, které ji využívají - starší ->>
Design: Webdesign